Ki Aikido klub Dubrovnik

Ki Aikido klub Dubrovnik je registriran kao športska udruga u svibnju 2001. godine. Usprkos brojnim poteškoćama, poglavito u vezi uvjeta za rad (prostor za vježbanje i strunjače), od studenog 2001. godine Klub uspijeva kontinuirano djelovati; održavajući redovite treninge 3x sedmično u dvije grupe (početna i napredna), organizirajući seminare kojima je naš Klub bio domaćin te sudjelujući na brojnim domaćim i međunarodnim seminarima. Za sada Klub broji 20-ak redovitih članova.